Produktet

WL-75 AMVISËRI
WL-75 është e përshtatshme për kuzhinat tuaja, pjesët e shtëpisë tuaj ku dëshironi të filtroni ujin tuaj të pijes dhe ta shndërroni në gjendje më të shëndetshme të mundur.
WL-1500 BIZNES
WL-1500 është e preferueshme për Shkolla, Konvikte, Çerdhe të fëmijeve, Spitale, Ndërrmarje, Zyre, Banka, Shtëpi etj. Filtroni ujin tuaj të pijes me depo më të madhe.