Porosit tani

WL-75 AMVISËRI

WL-75 është e përshtatshme për kuzhinat tuaja, pjesët e shtëpisë tuaj ku dëshironi të filtroni ujin tuaj të pijes dhe ta shndërroni në gjendje më të shëndetshme të mundur.
  • Kapaciteti ditor i ujit të pastruar është 285 l
  • Kapaciteti maksimal i depos është 6.5 l
  • Dizajn i përshtatshëm për vendosje në vende të vogla
  • Senzori per zbulimin e rrjedhjes së ujit
  • Sistemi Reverse Osmosis (Sistemi i filtrimit ne pesë faza)

Faza e I'rë: Filtri sedimentues - Ndalon ndytësirat si: balta, ndryshku,
sedimentet e ndryshme, azbesti etj.
Faza e II'të dhe e III'të: Filtri Aktiv Karbon - Ndalon substancat të
cilat ndikojnë në shijen dhe erën e keqe të ujit, disa substance organike si
dhe klorin.
Faza e IV't: Filtri Membranor - Ndalon mbi 90% të kriprave të tretura në
uj si dhe jonet e mikroorganizmat e dëmshme.
Faza e V'të: Filtri Post Karbon (Filtri Rimineralizues): Mundëson kthimin
e mineraleve të ndaluara në membranë si dhe pasuron ujin me minerale të
nevojshme për uj të pijes