All Products >> Kosedag >>Sistemi K-DAG post Panel dekorativ i ndriquar

Product Details

Gjatesia e panelit: 2.5m-Lartesia: 1.13, 1.55 dhe 1.96m Trashesia e telit =horinzotalet 6,00±0,15mm & vertikalet 8.00 ±0,15mm Hapsira e rrjetes = 55×200±%5mm Dimensionet  e shtylles = 60x60x1,50mm, profil alumin Mveshja e panelit = Galvanizim ne te nxehte dhe mveshje elektrostatike me poliester Paneli Solar dhe Kapaku K-DAG