All Products >> Kosedag >>Rrjeta e salduar dhe e galvanizuar

Product Details

Lartesia: 1.00, 1.50, 2.00 dhe 2.5m

Dimensionet e hapjeve (katoreve): 50*50mm, 50*100 mm, 25*75 mm dhe 50*200

Gjatesia e rrollnes 25 m,

Trashesia e telit 2.5 milimetra