27 Jan 2013

Arching Plus si përfaqësues për DÜNYA GRUP

Ditë më parë bordi drejtues i Arching Plus kanë realizuar marrëveshjen me kompaninë DÜNYA GRUP për përfaqësinë gjenerale në Kosovë

[lart]